Skillnaden mellan aktiva och passiva högtalare från ATC.

Passiva högtalare:

Detta är den vanligaste typen man ser ute på marknaden. Den bygger på att en förstärkare kopplas till en högtalare med högtalarkabel. Inuti högtalaren sitter det filter som delar upp signaler till de olika högtalarelementen och ser till att de får rätt nivå och rätt del (frekvensinnehåll) av musiken.

Det slutliga resultatet blir mycket beroende på vilken förstärkare som kopplas till vilken högtalare.

En passiv version av en högtalare är billigare än motsvarande men då måste man köpa till en förstärkare.

Att matcha rätt kan bli svårt och tidsödande, men också som en dela av hobbyn med musik.

Aktiva Högtalare:

Detta är vanligare på proffs och studiosidan och inte lika vanligt på konsumentsidan. Här handlar det om att högtalaren har förstärkare inbyggt i sig. Men vad som är viktigast, man har delningsfilter inbyggt och delar upp musiken innan den skickas till förstärkarna. Flera förstärkare i samma högtalare: ATC bygger sina aktiva högtalare så att varje högtalarelement drivs av en egen förstärkare. Så rent konkret drivs ett par av SCM40/50/100/150 av sex slutsteg, ett per element.

Skillnaden mellan aktiva och passiva högtalare från ATC.


Pursuit Perfect System diskuterar med ATC’s Ben Lilly

Det är fullt möjligt att skapa mycket högklassiga högtalare med traditionella passiva delningsfilter, men med aktiva filter och slutsteg dedikerade till varje element får man en rad olika skillnader och fördelar. Dessa går vi igenom nedan.

1) Delningsfilter med större precision.

1.1) Aktiva delningsfilter ger en större individuell kontroll av frekvensgång, nivåer samt fasförskjutning (i tiden).  Fördelarna med aktiva filter är att vi ges möjlighet att justera delningsfiltret med större precision, så att det får en perfekt amplitud- och fasrespons. Eftersom filtreringen görs på lågnivåsidan kan man enkelt skapa brantare filter och samtidigt ha kontroll på fasförskjutningar. Resultatet blir ett väsentligt stabilare och mer tydligt stereoperspektiv och instrumentens klangbalans blir naturligare. Detta är inte möjligt med passiva delningsfilter. Med ett passivt delningsfilter kommer alla ändringar som görs i kretsarna att påverka både nivåer och fasförskjutning. 

1.2) Bättre temeperaturlinjäritet.

Funktionen hos ett passivt delningsfilter (filterkurva och delningsfrekvenser) varierar något med talspolens temperatur. Den värms upp av förstärkareffekten när man spelar och den varierar konstant med den effekt som tillförs. Eftersom elementets talspole är direkt kopplat till filtret, blir det också en del av filterkretsen och dess elektriska egenskaper är direkt temperaturberoende.

Aktiva filters egenskaper påverkas inte alls på detta sätt då de sitter före slutstegen som driver högtalarelementen.  Detta gör att ljudet inte påverkas av hur starkt eller hur länge man spelar med aktiva högtalare.

1.3) Effektivare delningsfilter. Aktiva delningsfilter sitter på lågnivåsidan av signalen vilket gör att man kan bygga brantare och mer effektiva filter samt att man kan justera dessa enklare och med större precision. Man slipper stora (dyra) spolar i serie med signalvägen för att åstadkomma de önskade filteregenskaperna. Spolar har ett inre motstånd som sänker baselementens effektivitet samt ökar elementets Q-värde. Aktiva filter är också mycket mer kostnadseffektiva. Passiva delningsfilter av hög kvalitet behöver stora och dyra komponenter för att klara hög effekt och för att ge god kvalitet på återgivningen. Aktiva delningsfilter ger väsentligt bättre prestanda i förhållande till kostnaden.

2) Lägre Intermodulationsdistortion

Eftersom de olika förstärkarstegen i ett aktivt system placeras efter delningsfiltren, där de arbetar med enbart ett element var, kommer de att arbeta med en begränsad bandbredd. Detta reducerar intermodulationsdistortion och i jämförelse med ett passivt system eller till och med ett bi- eller tri-ampat passivt system, kommer ett aktivt system att ha 15 – 20dB lägre intermodulationsdistortion.

3) Förbättrad frekvensåtergivning och stereoperspektiv.

I ett aktivt system kan man enkelt justera nivån steglöst för de två, tre eller fyra slutstegen i konstruktionen. Detta gör att man enkelt kan kalibrera frekvensåtergivningen och stereoperspektivet. Liknande matchning på en passiv högtalare kräver att man löder om, byter ut och kombinerar olika fysiska komponenter med fasta värden för att matcha fram rätt värde, vilket är både tidsödande och arbetsintensivt.

4) Med aktiva filter och drivning får man högre prestanda till en lägre kostnad 

Eftersom ett aktivt system är framtaget och konstruerat som en enhet med samma tillverkare, så är filter, förstärkare och element en matchad och kalibrerad enhet.

Att köpa en passiv version av en ATC-högtalare och en passande förstärkare kommer alltid att bli en mer komplicerad och mer kostsam process än om man jämför vad man får för upplevelse med en aktiv version respektive motsvarande aktiv version.

Men om man redan äger en högklassig förstärkare som man inte vill byta ut är en passiv version fortfarande ett mycket bra alternativ.