Eftersom alla högtalarmodeller på studiosidan är aktiva, dvs innehåller egna förstärkare, har man lång erfarenhet att bygga förstärkare.

Med denna bakgrund tog man fram egna förstärkare till sina passiva modeller, baserade på de inbyggda stegen. Detta har sedan utökats med CD-spelare och DAC mm.

Nu har man ett komplett sortiment avancerad High-End elektronik att erbjuda.

ATCs senaste CD/Försteg/DAC CDA2
CA2 Försteg

P1 &P2 Slutsteg
SIA-2-100 & CD2

De olika serierna samt detaljerad information: (länkar)