Liberty AV

Liberty AV har med varumärkena Digitalinx och Intelix ett brett program för riktigt smarta lösningar för konferensrum och Huddle Rooms. Många av produkterna kan automatisera anläggningen utan styrsystem eller effektivt fungera med alla vanliga styrsystem. Detta gör att man kan ge kunderna smidiga och intuitiva lösningar för en rimlig kostnad och samtidigt kunna klargöra och driftsätta systemen snabbt.


Genom att använda standardiserad HDMI-CEC-styrning (Styrkommandon över HDMI-kabeln) Kan systemen styra och styras genom de anslutna komponenterna, oavsett fabrikat då CEC är märkesoberoende. I de fall komonenterna som används inte har stöd för CEC, kan man styra dem via RS232. Med CEC behöver man inte veta modell eller fabrikat för att styra, koderna är standardiserade.

Liberty AV har ett Europalager på Irland vilket ger förenklad logistik. Skulle något saknas på vårt lager så kan vi få hem det på 3-4 dagar.


Prislistan innehåller direktlänkar till respektive produktsida för mer info.

Ett exempel på de otroligt smarta lösningarna:


DL-UHDILC

Denna lilla låda gör att du automatiskt kan styra Skärm eller Projektor och duk. Den använder CEC, RS232 samt 2st Reläer.

  • Kopplar du in en signalkälla (HDMI) startar systemet automatiskt.
  • Kopplar du bort signalkällan stängs systemet.

Vid urkoppling av signalkällan kan man ställa en fördröjning av systemet 0-30minuter så att olika användare kan turas om att koppla in sig utan att systemet startas om.

  • 4K60 4:4:4 18G HDMI
  • Auto Sensing room controller
  • RS232
  • 2st Reläer
  • CEC styrning
  • Ljudutbrytning analogt och digitalt
  • Kundpris 2 800:- + moms