Genom att ansluta en linjär nätdel till din spelare/nätverksswitch/USB-filter kan du lyfta ljudkvaliteten rejält för ditt system. sPS-500 ersätter den medföljande switchade nätdelen och kan strömförsörja upp till två enheter. På baksidan kan man ställa in spänning så att den lämnar 7/9/12/15 V ren likspänning. SOtMs egna produkter har oftast 9V, men inställningen gör att du kan använda sPS-500 även till andra produkter som trivs med en bättre nätdel.