Inom produktfamiljen finns en klar linje att följa om du vill förbättra din anläggning eller befintliga SOtM produkter.

sMS-200 Neo:

Den minsta spelaren sMS-200 Neo uppgraderar du enklast genom att koppla in sPS-500 nätdelen. Men det är bättre att istället gå direkt på sMS-200 Ultra Neo

sMS-200 Ultra Neo:

Nu är du redan på ett högre plan än lillebror. Allt är samma men med tillägget av sCLK-EX vilket ger en mycket exaktare klocka och bättre USB-Audio filtrering

sMS-200 Ultra Neo + sPS-500:

Nu går det att lyfta Ultra till ännu högre nivåer med sPS-500 nätdelen. Du kommer att upptäcka ett större lugn och tystare bakgrund i musiken. sPS-500 kan mata 2 enheter med spänning med antingen 7/9/12/19V, (samma spänning på bägge utgångarna)

Vidare kan man välja specialmodellen av sMS-200 Ultra Neo som utrustas med en separat ingång för masterklocka och koppla till sCLK-OCX10 Masterklocka. Denna genererar en helt ren sinusvåg på 10MHz med extrem stabilitet. Att använda en sinusvåg istället för en fyrkantvåg innebär att man undviker förvrängning av vågformen i överföringen.

Rent musikaliskt bilr resultatet att ljudet och framför allt rytmer blir tightare och tydligare.

Masterklockan har dessutom totalt 4st utgångar och kan samköras på flera olika SOtM-produkter samtidigt. Exempelvis flera spelare, nätverksswitch, USB-filter mm.

sNH-10G:

Denna produkt kan du förbättra ALLA nätverksbaserade system, även utan andra SOtM. Vi vill dock påstå att de flesta som är nöjda med sitt nuvarande nätverkssystem och provar en switch dedikerad för musik, har svårt att gå tillbaka efter att ha provat

En egenskap  som skiljer ut denna switch framför allt är att den internt har en mycket mer precis klocka och att den ”städar upp” dataströmmen, tydligen. Det innebär att störst effekt har den när den sitter närmast ljudutrustningen som har nätverksanslutning. Men flera switchar i följd ger även det en subtil förbättring ytterliggare.

sNH-10G + sPS-500:

Med en separat, linjär, nätdel kan du lyfta prestandan ett snäpp till.

Oavsett om man använder SOtMs spelare eller ej finns det ett antal bra uppgraderingar:

sNH-10G uLTRA Nätverksswitch

En ”Hifi”nätverksswitch placerad direkt innan dina nätverksanslutna ljudprylar är en förvånansvärt stor uppgradering. Det beror sannolikt på följande åtgärder inuti switchen:

  • Nätdel med bättre filtrering – Minskar störningar
  • Omklockning av dataströmmen – Minskar tidsfel o jitter, samt ger en stabilare klockning av dataströmmen.

Oavsett så blir resultatet ett ökat lugn och bättre tydlighet i musiken. Denna kan även förbättras ytterliggare genom att koppla switchen till en Masterklocka.

sNH-10G uLTRA Nätverksswitch +sPS-500

Precis som tidigare blir ljudet ännu bättre med en bra nätdel

sCLK-OCX10

De flesta SOtM produkter kan utrustas med en separat klockingång. Med denna kan man koppla in en Masterklocka ´som producerar en ultrastabil 10MHz sinusvåg som ger ytterliggare ljudförbättringat och synkroniserar upp till 4st SOtM enheter, eller andra produkter som hanterar en klocksignal på 10MHz. Vi lagerför endast produkter utan klockingång, men vid beställning kan vi uppgradera enheterna innan leverans. Det gäller både anslutning och mjukvara.

cLK-OCX10 +sPS-500

Gissa vad som händer om man kopplar till en extern nätdel…

tX-USB Ultra med eller utan sPS-500

Alla SOtM produkter har specifika filtrerade USB-utgångar för ljudöverföring. Men om du använder USB från en PC eller MAC-dator är tx-USB Ultra en fantastisk förbättring av signalen. Detta gäller även om du använder USB anslutning till en till en DAC från något annat fabrikat än SOtM, så är den också en bra uppgradering. Du kan också uppnå en vill förbättring mellan en SOtM streamer och en DAC, men den skillnaden blir inte lika stor eftersom det mesta redan gjorts i streamern.

“Do what thou wilt shall be the whole of the Law.”
― Aleister Crowley, The Book of the Law

Utöver ovanstående förslag kan man ytterliggare laborera med olika typer av USB, Nätverk, BNC och AC-kablar, exakt hur det påverkar ditt system är svårt att beskriva på förhand, det är bara att prova sig fram efter egen smak och tycke.

Fullt utbyggt med Streamer, Masterklocka, USB filter Switch och dubbla nätdelar 9V & 12V kan det bli mycket prylar men resultatet blir magiskt.

Övre raden fr V: tX-USBultra, sMS200-Neo Ultra, sCLK-10M, sPS-500 (9v)
Nedre raden sNH-10G m cLK-EX, sPS-500 (12V)
Samma uppsättning som ovan med alla kopplingar. Övre nätdelen (9V) matar sMS-200 Neo Ultra och tX-USBUltra, den nedre (12V) matar Switch och Masterklockan.

Principskiss för allt, Nucleus Roon kan bytas mot flera olika musikservervarianter.